Header

W Chicago kierowcom wystawiane są zbyt wysokie mandaty?

Chicago od co najmniej 2012 roku bezpodstawnie wystawiało wysokie mandaty kierowcom – orzekł pierwszy okręgowy sąd apelacyjny stanu Illinois. Dotyczy to kar przekraczających kwotę 250 dolarów. Kancelaria prawnicza reprezentująca poszkodowanych kierowców poinformowała, że sprawa ta ma związek z mandatami wystawianymi przez Chicago między innymi za brak aktualnych naklejek na samochody (city stickers) czy niewłaściwe parkowanie w pobliżu hydrantów. Prawnicy dodali, że kary w niektórych przypadkach sięgały 400 lub więcej dolarów. Chicago rocznie wydaje ponad 200 tysięcy tak wysokich mandatów a to oznacza, że do kasy miasta wpływają bezprawnie pobrane miliony dolarów. Szacuje się, że pobierając mandaty ponad stanowy limit w ciągu ostatniej dekady do budżet Chicago wzbogacił się o co najmniej 300 milionów dolarów. Orzeczenie sądu może oznaczać złożenie pozwu zbiorowego przeciw władzom Wietrznego Miasta.

1