Header

W centrum Wietrznego Miasta ustawiono rzeźbę Abrahama Lincolna

We wtorek czyli na tydzień przed wyborami w centrum Chicago ustawiono rzeźbę prezydenta Abrahama Lincolna. Wysoką na 25 stóp postać podziwiać można przy Michigan Avenue tuż nad rzeką Chicago. Przedstawia ona Abraham Lincolna wręczającego przemowę gettysburską współczesnemu mężczyźnie. Przypomnijmy, że krótką przemowę prezydent USA Abraham Lincoln wygłosił 19 listopada 1863roku, podczas uroczystości na Narodowym Cmentarzu Gettysburskim. Przemowę dedykował żołnierzom Unii, poległym w bitwie pod Gettysburgiem, przedstawiała cele, w imię których jego rząd prowadził wojnę wojnę o przywrócenie jedności państwa. Nacisk położył głównie na zgodność tych celów z podstawowymi założeniami konstytucji z 1787r. Wystąpienie to uważane jest za wzór amerykańskiej retoryki politycznej, czyli zwięzłej i zawierającej ważne treści. Autorem rzeźby z brązu jest 86-letni Seward Johnson, ten sam artysta, dzięki któremu w 2011 roku w Chicago pojawiła się postać aktorki Marlin Monroe (czyli „Forever Marilyn”). Dodajmy, że rzeźba przedstawiająca tym razem prezydenta Abrahama Lincolna (zwanego też szczery Abe – Honest Abe) pozostanie w Chicago do końca 2017 roku.

1