Header

Uzgodniono czteroletni kontrakt z pielęgniarkami szpitala Uniwersytetu Illinois

Związek zawodowy reprezentujący pielęgniarki szpitala Uniwersytetu Illinois podpisał nowy kontrakt. Będzie on obowiązywał przez 4 lata. Po paru miesiącach negocjacji i niedawny, tygodniowym strajku pielęgniarek w końcu stronom udało się dojść do porozumienia. Dyrekcja szpitala obiecała zatrudnić dodatkowo 160 pielęgniarek dzięki czemu zmniejszona zostanie liczba pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę. Ponadto zagwarantowano im sprzęt do ochrony osobistej i dopłatę z tytułu narażenia zdrowia podczas pandemii koronawirusa. Kontrakt wymaga jeszcze zatwierdzenia przez 1400 pielęgniarek należących do związku. Głosowanie zaplanowano na poniedziałek.

1