Header

Uwaga na sałatę z McDonlad’s skażoną pasożytem Clycospora

Departament zdrowia Illinois bada przypadki zarażenia pasożytem Clycospora, znajdującym się prawdopodobnie w sałacie sprzedawanej przez sieć restauracji McDonald’s. Do tej pory otrzymano zgłoszenia o 90 zachorowaniach. Pierwsze przypadki pojawiły się w połowie maja. Parę osób zachorowało też w stanie Iowa. Cyklosporoza to obecność pasożytów w przewodzie pokarmowym wywołana przez Cyclospora cayetanensis, pierwotniaka należącego do kokcydiów. Zakażenie pasożytem wywołuje u chorego biegunkę, której towarzyszy też ból brzucha. Pasożyt ten znajduje się w żywności lub w wodzie. Cyklosporoza nazywana jest też chorobą podróżnych, pasożyt występuje bowiem głównie w krajach o niskim standardzie higieny. Zarząd restauracji McDonald’s poinformował, że w sprawie wszczął wewnętrzne dochodzenie.

1