Header

Ustawodawcy z Wisconsin rozważają wprowadzenie ustawy, zezwalającej na wnoszenie broni do szkół

Legislatura Wisconsin rozpatruje projekt ustawy zezwalającej na noszenie broni w miejscach publicznych bez uzyskania na to odpowiedniego zezwolenia. Zgodnie z zapisem osoby, które mają już zezwolenie na posiadanie broni mogłyby z nią wejść do budynków publicznych takich jak szkoły, chyba że przy wejściu widnieje tabliczka z zakazem. Współautorką ustawy jest republikańska kongreswoman, Mary Felzkowski, która zaznaczyła, że w ten sposób zniesione zostaną bariery i ludzie będą mogli korzystać ze swojego konstytucyjnego prawa noszenia przy sobie broni. Dokument przewiduje również stworzenie nowego pozwolenia na noszeni broni bez konieczności wcześniejszego przejścia odpowiedniego szkolenia w posługiwaniu się nią. Nie wiadomo czy wszyscy Republikanie mający przewagę w legislaturze Wisconsin udzielą poparcia nowej ustawie.

1