Header

Ustawodawcy Illinois zatwierdzili reformę wymiaru sprawiedliwości i policji

Zgromadzenie Ogólne Illinois zatwierdziło w środę reformę wymiaru sprawiedliwości i policji. Przewiduje ona między innymi nowe zasady dotyczące odpowiedzialności za działania policjantów. Dokument czeka na podpis gubernatora J.B. Pritzkera. Ustawa nr. 3653 została przedstawiona przez Illinois Legislative Black Caucus. Otrzymała poparcie Senatu i Izby Reprezentantów. W zapisie ujęto zmiany w zasadach szkolenia policjantów, w tym większy nacisk na deeskalację sytuacji podczas interwencji oraz szkolenie kryzysowe. Reforma zapewnia też większą przejrzystość działania policji oraz określa prawa więźniów i osób zatrzymanych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Zniesiona zostaje ponadto kaucja pieniężna, która umożliwi zwolnienie przez sąd osób jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy. Zapis nie dotyczy podejrzanych o popełnienie brutalnych przestępstw lub osób w przypadku których istnieje możliwość ucieczki. Zasady wyznaczania kaucji zmieniono ponieważ osoby o niskich dochodach, które dopuściły się złamania prawa nie były w stanie zapłacić poręczenia majątkowego. Z tego powodu do czasu rozprawy pozostawały w więzieniach. Dotyczyło to nawet osób, które dopuściły się niegroźnych przestępstw.

1