Header

Ustawodawcy Illinois zapewnili dodatkową ochronę osobom poddającym się aborcji

Władze Illinois nie będą mogły pomagać innym stanom w prowadzeniu dochodzeń w sprawie osób przyjeżdżających do Illinois w celu poddania się zabiegowi aborcji lub skorzystania z innej opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Ustawę zatwierdziło Zgromadzenie Ogólne Illinois. House Bill 5239 czeka już tylko na podpis gubernatora J.B. Pritzkera. Ustawa ta daje również prawo do składania pozwów o odszkodowanie cywilne, w przypadku ujawnienia danych personalnych osób poddających się zabiegowi aborcji. Ponadto daje nieletnim prawo do ubiegania się o pomoc publiczną w celu uzyskania usług planowania rodziny bez zgody rodziców. Daje też stanowi wyłączne prawo do definiowania i regulowania „zgodnej z prawem działalności w zakresie opieki zdrowotnej”, zabraniając lokalnym jednostkom rządowym ustanawiania podobnych uprawnień. Ustawa jest jedną z kilku odpowiedzi, jakie ustawodawcy Illinois przyjęli w następstwie decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 2022 r., która obaliła wyrok w sprawie Roe v Wade. Demokratyczna senator z Chicago, Celina Villanueva, która sponsorowała ustawę w Senacie, przytoczyła przykład mężczyzny z Teksasu, który złożył wniosek do sądu, aby dowiedzieć się, kto rzekomo pomógł jego byłej partnerce poddać się aborcji poza stanem. „Ludzie z Teksasu chcą decydować o tym co można a czego nie można robić w innych stanach i mówić nam co kobiety mogą lub nie mogą robić z własnym ciałem” – powiedziała Villanueva. Ustawa przeszła przez Senat Illinois głosami 38-19. Ustawę w kwietniu przyjęła stanowa Izba Reprezentantów, za głosowało 72 kongresmanów a przeciw było 37. Gubernator Pritzker zapowiedział, że ją podpisze.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1