Header

Ustawodawcy Illinois domagają się zaległych pensji

Demokratyczni przedstawiciele legislatury Illinois złożyli pozew w okręgowym sądzie powiatu Cook przeciw władzom stanu, które opóźniają wypłatę ich pensji. W dokumencie stwierdzili, że działania kontroler finansów Illinois, Leslie Munger są sprzeczne z Konstytucją i nie ma ona prawa wstrzymywać należnych im czeków. Zgromadzenie Ogólne Illinois odroczyło swoje posiedzenie do przyszłego roku w związku ze świąteczną przerwą. Ustawodawcom nie udało się jednak ustalić budżetu, bez którego nasz stan funkcjonuje właściwie od prawie dwóch lat. Z kolei Susana Mendoza, która wygrała listopadowe wybory na kontrolera finansów stanowych zapowiedziała, że po objęciu stanowiska w poniedziałek w dalszym ciągu będzie opóźniała wypłatę pensji kongresmanom i senatorom.

1