Header

Ustalono nowy kontrakt z chicagowskimi policjantami

Burmistrz Lori Lightfoot i chicagowski Związek Zawodowy Policji (FOP) uzgodnili porozumienie ws. nowego kontraktu dla policjantów. Ustalono go na 8 lat. Jeżeli zostanie zatwierdzony przez Radę Miasta i ratyfikowany przez FOP to funkcjonariusze w niebieskich mundurach w ciągu obowiązywania kontraktu otrzymają podwyżkę płacy z mocą wsteczną w wysokości 10.5 proc. a do 2025 roku kolejne 9.5 proc. W umowie ujęto też szereg reform w departamencie policji Chicago. Funkcjonariusze zobowiązani będą między innymi do dokładniejszego gromadzenia informacji na temat swojej pracy i mają podlegać dodatkowym szkoleniom podczas których otrzymają wskazówki kiedy mogą używać siły wobec podejrzanych osób. Policjanci będą musieli informować o każdym przypadku celowania do kogoś ze służbowej broni nawet jeżeli nie będą z niej strzelać. Poprzedni kontrakt z FOP wygasł 30 czerwca 2017 r. Od tego czasu trwały negocjacje. Burmistrz Chicago, Lori Lightfoot zaznaczyła, że umowa uzgodniona z policyjnym związkiem zawodowym uwzględnia ogromny wkład funkcjonariuszy w zapewnienie bezpieczeństwa w naszym mieście a jednocześnie obejmuje kluczowe reformy gwarantujące przejrzystość działań policji.

1