Header

Uniwerystet Illinois zapłaci czesne wybranym studentom

Uniwersytet Illinois opłaci 4-letnią naukę studentom kwalifikującym się do nowego programu. Na darmową naukę na tej uczelni mogą liczyć osoby, których roczny dochód na rodzinę nie przekracza 61 tysięcy dolarów. Kandydaci do programu powinni też spełnić inne warunki między innymi nie mogą mieć ukończonych 24 lat i muszą być mieszkańcami Illinois. Program finansowania nauki rozpocznie się w 2019 roku. Nie pokrywa on jednak kosztów mieszkania na terenie kampusu University of Illinois oraz zakupu książek czy dodatkowych kursów. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej admissions.illinois.edu.

1