Header

Uniwersytet Illinois usunął z aplikacji dla studentów pytania o przeszłość kryminalną

Uniwersytet Illinois nie będzie wymagał od studentów umieszczenia w aplikacjach informacji na temat ich przeszłości kryminalnej. Koalicja zrzeszająca studentów od dłuższego czasu domagała się od władz uczelni usunięcia z formularza tego typu pytań. Zaznaczono, że udzielane informacje o przeszłości kryminalnej czy karach dyscyplinarnych uniemożliwiały młodym ludziom przyjęcie ich na ten uniwersytet. Władze uczelni zaznaczyły, że pytania były podyktowane obawą o bezpieczeństwo studentów. Przykładowo badania przeprowadzone w 2015 roku wykazały, że 60 procent studentów State University of New York miało kryminalną przeszłość, która wykluczyła ich z listy osób kontynuujących tam naukę. Zgodnie z nową regułą „box blind” kampusy uniwersytetu Illinois w Champaign-Urbana, Chicago i w Springfield będą mogły zwrócić się do studentów o dodatkowe informacje na temat ich przeszłości kryminalnej.

1