Header

Uniwersytet Chicago w dziesiątce najlepszych uczelni wyższych na świecie

Uniwersytet Chicago znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni wyższych na świecie. Osiem z nich to uniwersytety amerykańskie. Na pierwszym miejscu rankingu opracowanego przez Center for World University Rankings (CWUR) uplasowano Harvard Universit, na drugim Stanford University a na trzecim – Massachusetts Institute of Technology, dwa kolejne miejsca przypadły uczelniom z Wielkiej Brytanii i zajmują je: Uniwersytet Cambridge i Uniwersytet Oksfordzki. W tym zestawieniu University Of Chicago zajął miejsce ósme. Z innych renomowanych chicagowskich uczelni Northwestern University znalazł się na 22.miejscu, University of Illinois na 33. Na dalszych są: University of Illinois-Chicago na 203., na 437. Loyola University, Illinois Institute of Technology zajmuje 480. miejsce , Southern Illinois jest na 590,lokacie a na 643. Northern Illinois. W gronie tysiąca najlepszych uczelni wyższych na świecie są też polskie szkoły i tak najwyższej sklasyfikowany w tym rankingu został na 451.miejscu Uniwersytet Jagiellński, Politechnika Warszawska na 646. pozycji, na 782. AGH czyli Akademia Górniczo – Hutnicza im . Stanisława Staszica w Krakowie , na 890.miejscu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na 911., Uniwersytet Wrocławski na 921. , na 944 lokacie jest Politechnika Wrocławska a na 964. Uniwersytet Śląski w Katowicach.

1