Header

Uniwersytet Chicago w gronie najlepszych uczelni w USA

Uniwersytet Chicago znalazł się wśród najlepszych szkół na liście U.S. News & World Report’s 2018. W rankingu ujęto uczelnie, których ukończenie w przyszłym roku otworzy młodym ludziom drzwi do kariery zawodowej w dziedzinach prawa, biznesu, inżynierii, medycyny i edukacji. Najlepsze wykształcenie biznesowe zapewnia Harvard University i University of Pennsylvania a na trzecim znalazł się University of Chicago. Z kolei najlepszych prawników kształci Yale University, Stanford University, Harvard University a na miejscu czwartym uplasowano Uniwersytet Chicago. Przy opracowaniu zestawienia pod uwagę brano średnią ocen a także liczbę studentów, którzy zaraz po zakończeniu edukacji znaleźli pracę zgodnie ze swoim wykształceniem.

1