Header

Uczniowie CPS wracają do szkół

Związek Zawodowy Nauczycieli Chicago (CTU) zatwierdził porozumienie z CPS, określające zasady wznowienia zajęć w szkołach. Oznacza to, że już jutro pierwsza grupa dzieci wróci do szkół. Mowa tu dokładnie o przedszkolach pre-K. Za porozumieniem uzgodnionym z Chicagowskimi Szkołami Publicznymi (CPS) głosowało 67.5 procent członków CTU. 22 lutego do pracy wrócą nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i w klasach do 5 włącznie. Z kolei uczniowie wznowią zajęcia 1 marca. Nauczyciele od 6 do 8 klasy przystąpią do pracy 1 marca a uczniowie z tych klas rozpoczną zajęcia 8 marca. Z danych CPS wynika, że tylko 20 procent uczniów szkół publicznych wróci do stacjonarnych zajęć a 80 procent zadeklarowało chęć kontynuacji zdalnej nauki. Przewodniczący CTU, Jesse Sharkey mimo zatwierdzonego porozumienia stwierdził, że burmistrz Lori Lightfot i zarząd CPS nie stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w czasie pandemii.

1