Header

Uczniowie chicagowskich szkół lepiej napisali test ACT

Zarząd Chicagowskich Szkół Publicznych opublikował doroczny wykaz z wyników testów. Okazuje się, że tylko
24.9 procent uczniów, którzy w tym roku ukończyli edukację na poziomie średnim zaliczyło test ACT, z wynikiem pozwalającym im na dalszą naukę w collegach. To nieznacznie więcej niż w poprzednim roku szkolnym, kiedy to test z dobrym wynikiem zaliczyło 24.2 procent uczniów szkół średnich. Tony Smith z komisji edukacji Illinois powiedział, że to dobre informacje i to efekt wytężonej pracy uczniów i nauczycieli.
W ubiegłym roku szkolnym naukę na poziomie średnim zakończyło w CPS ponad 2 tysiące młodych ludzi.

1