Header

Uczelnie z Illinois w gronie najlepszych w USA

Dwie uczelnie z Illinois znalazły się wśród piętnastu najlepszych w Stanach Zjednoczonych. Listę „2024 Best Colleges” opublikował U.S. News & World Report. Przeanalizował on dane z 1500 uczelni. Pod uwagę brano między innymi poziom nauczania akademickiego a także liczbę studentów, którzy ukończyli edukację uzyskując dyplom. Za najlepszą uczelnię w USA uznano Princeton University, na drugim jest Massachusetts Institute of Technology, na trzecim Harvard University, na czwartym Stanford University a na piątym Yale University. Najwyżej uplasowaną uczelnią z Illinois jest Northwestern University, który znalazł się na miejscu 9, na 12. miejscu jest University of Chicago. Nieco niżej bo na 35. miejscu uplasowano University of Illinois Urbana Champaign.

1