Header

Trwają poszukiwania następcy Judy Baar Topinki

Republikański gubernator – elekt , Bruce Rauner nie widzi potrzeby przeprowadzania dodatkowych wyborów w celu obsadzenia stanowiska kontrolera finansów, po tym jak w ubiegłym tygodniu zmarła Judy Baar Topinka. Tym samym Rauner przychylił się do opinii prokurator generalnej Illinois, Lisy Madigan , która stwierdziła , że istnieje inny sposób obsadzenia wakatu. Pełniący wciąż funkcję gubernatora, Demokrata Pat Quinn może wyznaczyć na niespełna miesiąc  następcę Topinki , a kiedy 12 stycznia 2015 roku zaprzysiężony zostanie Bruce Rauner wówczas to on zdecyduje kto zostanie stanowym kontrolerem finansów. Przyszły gubernator nie zgadza się jednak z Madigan w kwestii podpisania odpowiedniego rozporządzenia, dotyczącego przeprowadzenia głosowania  na kontrolera finansów Illinois podczas kolejnych wyborów w 2016 roku. “Mija się z demokracją wyznaczenie na 4-letnią kadencję osoby na stanowisko, które otrzymuje kandydat w wyborach powszechnych “ – podkreśliła prokurator generalna. Przedstawiciel biura prasowego Quinna potwierdził, że  obecny gubernator rozpatruje kandydatury osób, które mogłyby objąć stanowisko kontrolera finansów. Dodajmy, że uroczystości pogrzebowe Judy Baar Topinki odbędą się w środę (17 grudnia).

1