Header

Tęczowa Parada Równości w Chicago

Blisko milion osób obserwowało niedzielną Paradę Równości w Chicago. Po raz 49. ulicami naszego miasta przeszedł barwny korowód. 150 grup marszowych w tęczowych barwach w samo południe wyszło ze skrzyżowania Broadway i Montrose Avenue. Paradzie towarzyszyły wzmocnione środki ostrożności, nad bezpieczeństwem jej uczestników czuwały dodatkowe patrole policji. Tegoroczna parada odbyła się pod hasłem „Pamiętamy o przeszłości, tworzymy przyszłość” (Remember the Past, Create the Future).

1