Header

Szpitale z Illinois wśród najlepszych w Stanach Zjednoczonych

Osiem szpitali z Illinois znalazło się na liście 100 najlepszych w Stanach Zjednoczonych. Ranking po raz 25. opublikował IBM Watson Health’s. Przeanalizowano warunki w 2,785 szpitalach a pod uwagę brano opiekę zapewnianą pacjentom a także liczbę komplikacji i infekcji, na jakie narażone były osoby przebywające w szpitalach oraz liczbę zgonów w trakcie leczenia i długość czekania na udzielenie pomocy. W kategorii najlepszych dużych szpitali wyróżniono Advocate Condell Medical Center w Libertyville, Advocate Sherman Hospital w Elgin, Edward Hospital w Naperville, Northwestern Medicine Central DuPage Hospital w Winfield. Za najlepsze w Illinois uznano w kategorii duże szpitale dydaktyczne Advocate Illinois Masonic Medical Center w Chicago; Northwestern Memorial Hospital także w Chicago; NorthShore University Health System w Evanston oraz Riverside Medical Center w Kankakee.

1