Header

Szkoły katolickie planują wznowienie zajęć

Archidiecezja Chicago opublikowała plan powrotu uczniów do szkół katolickich. Został on dostosowany do obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa. W oświadczeniu, wydanym przez Archidiecezję zaznaczono, że podjęte środki ostrożności mają zapewnić bezpieczeństwo nauczycielom, dzieciom i ich rodzinom. Zgodnie z wydanymi zaleceniami nauczyciele oraz uczniowie od drugiego roku życia będą zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych twarzy. Wszyscy mają zachowywać społeczny dystans. Ponadto uczniowie będą przydzielani do grup, w których analizie poddane zostaną prace domowe. W grupach będą znajdować się ci sami uczniowie i opiekunowie by w ten sposób ograniczyć kontakt z innymi osobami. Zmianie ulegną też zasady przywozu i odbioru uczniów ze szkół. Przy wejściu do budynków uczniom mierzona będzie temperatura. Zaapelowano do rodziców by nie wysyłali do szkół dzieci z objawami przeziębienia czy wskazującymi na zarażenie koronawirusem. Rodzice, którzy mimo wprowadzonych zmian nie zdecydują się wysłać swoich dzieci do szkół mogą nadal korzystać z nauki online.

1