Header

Szkoły dystryktu Naperville będą wymagały od uczniów i nauczycieli noszenia maseczek

Dystrykt szkolny nr. 203 Naperville będzie wymagał od uczniów i nauczycieli noszenia maseczek ochronnych twarzy. Decyzja zapadła podczas wczorajszego, wieczornego spotkania komisji edukacji dystryktu. Federalny departament edukacji nie wprowadził odgórnie wymogu noszenia maseczek w szkołach. Zaznaczył, że takie decyzje powinny podjąć poszczególne dystrykty po analizie sytuacji pandemicznej w swoim okręgu. W ubiegłym miesiącu Chicagowskie Szkoły Publiczne (CPS) poinformowały, że od nowego roku szkolnego maseczki będą także wymagane od uczniów i nauczycieli. Wiele dystryktów decyduje się na takie środki zapobiegawcze. Ponadto zgodnie z zaleceniami krajowych Centrów Kontroli Chorób i Prewencji (CDC) w szkołach montowane są dodatkowe filtry oczyszczające powietrze, zakupiły one także sprzęt ochrony osobistej i zatrudniają dodatkowych pracowników w tym osoby zajmujące się sprzątaniem i dezynfekcją budynków oraz pielęgniarki.

1