Header

Szkoła średnia w Lincolnshire ma antidotum na wypadek przedawkowania heroiny

Gabinet medyczny szkoły średniej w Lincolnshire zostanie zaopatrzony w antidotum na wypadek przedawkowania heroiny przez ucznia. Stevenson High School otrzymało od lokalnej organizacji środek o nazwie Evzio. Pielęgniarki i personel placówki przejdzie odpowiednie przeszkolenie. Antidotum jest w postaci EpiPen-u i może zostać podane domięśniowo. Wprawdzie do tej pory nie było konieczności interwencji w przypadku przedawkowania heroiny jednak w związku z narastającym wśród młodych ludzi problemem uzależnień od narkotyków dyrekcja szkoły zdecydowała się zaopatrzyć w antidotum.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1