Header

Szeryf Tom Dart zwolennikiem niższych kaucji

Szeryf powiatu Cook, Tom Dart opowiada się za zmniejszeniem poręczenia majątkowego w przypadku aresztowanych osób z niskimi dochodami. Nad projektem takiej ustawy pracuje demokratyczny kongresman z Chicago La Shawn Ford. Polityk stwierdził, że zbyt wysoka kaucja i koszty sądowe w tym zatrudnienie adwokata nie pozwalają wielu podejrzanym o popełnienie różnych przestępstw na opuszczenie aresztu a to oznacza, że muszą na rozprawę oczekiwać w więzieniu. Szeryf Dart wie, ile osób przebywa za kratami chociaż nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego z jednego powodu – bo nie stać ich na zapłacenie kaucji. Zgodnie z projektem jaki ma zostać przedstawiony legislaturze Illinois, o obniżenie kaucji mogliby ubiegać się zatrzymani za przestępstwa bez użycia przemocy. Obecnie za kratami czeka na proces sądowy ponad 270 osób, w przypadku których kaucję wyznaczono na mniej niż tysiąc dolarów.

1