Header

Szeryf powiatu Cook uruchomił infolinię dla ofiar przestępstw z nienawiści

Biuro szeryfa powiatu Cook uruchomiło specjalną infolinię dla ofiar przestępstw z nienawiści czyli tzw. hate crimes. Pod numer telefonu (773) 674-4357. Dzwonić mogą także osoby dyskryminowane ze względu na swoją religię, orientację seksualną czy pochodzenie narodowościowe. Dyżur pełnią pracownicy biura szeryfa, którzy są w stanie odesłać poszkodowaną osobę do specjalisty, zajmującego się tego typu przypadkami czy też skontaktować ją z odpowiednimi służbami w celu zgłoszenia przestępstwa. Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Jak zaznaczył szeryf powiatu Cook, Tom Dart ostatni raport przedstawiony przez FBI jest dowodem na to, że w Stanach Zjednoczonych wzrosła liczba przestępstw z nienawiści zwłaszcza po ostatniej, kontrowersyjnej kampanii wyborczej. „Dlatego zdecydowaliśmy się na podjęcie konkretnych kroków i uruchomiliśmy numer telefonu, pod którym udzielana będzie pomoc poszkodowanym osobom” – dodał Tom Dart. Z przedstawionego przez FBI raportu wynika, że w ubiegłym roku o 67 procent wzrosła liczba przestępstw z nienawiści wobec muzułmanów w USA. W sumie zgłoszono 5,850 tego rodzaju przestępstw, z czego 59 procent motywowanych było uprzedzeniami rasowymi, prawie 20 procent religijnymi a ponad 17 procent orientacją seksualną. Analitycy podkreślają, że prezydencka kampania wyborcza, podczas której padały ostre słowa pod adresem mniejszości społecznych zaogniła jeszcze sytuację i nie wykluczają, że w najbliższym czasie liczba przestępstw z nienawiści jeszcze wzrośnie.

1