Header

Strażnicy na przejściach w pobliżu chicagowskich szkół nie będą już nosić policyjnych mundurów

Osoby czuwające nad bezpieczeństwem chicagowskich uczniów przechodzących przez ulicę w rejonie szkół nie będą już nosić policyjnych mundurów. Od lat tzw. strażnicy czyli crossing guards byli cywilnymi członkami departamentu policji. Jednak parę miesięcy temu zgodnie z propozycją burmistrza Rahma Emanuela zawartą w budżecie na 2017 rok zostali dołączeni do miejskiego biura kryzysowego zarządzania komunikacją ( Office of Emergency Management Communications). Oznacza to, że od przyszłego roku nie będą mogli nosić policyjnych mundurów. W Chicago pracuje blisko 900 strażników w pobliżu szkół, którzy pomagają w bezpiecznym przejściu przez jezdnię dzieciom do i ze szkoły. Strażnicy nie są zadowoleni z decyzji władz miasta i zwrócili się z oficjalną prośbą o wydanie zezwolenia na noszenie policyjnych mundurów bo jak podkreślili budzą one respekt ze strony kierowców a także samych uczniów.

1