Header

Sprzeciw wobec deczyji ws. zamknięcia seminarium St. Joseph College

Decyzja metropolity Chicago o zamknięciu St. Joseph College Seminary wzbudziła sprzeciw rady seminarium duchownego. Kardynał Blase Cupich otrzymał nawet w tej sprawie list. Decyzję o zamknięciu seminarium zwierzchnik chicagowskiej Archidiecezji argumentuje małą liczbą studiujących tam młodych ludzi. Obecnie w seminarium do stanu kapłańskiego przygotowuje się zaledwie 20 mężczyzn. Rada seminarium, w której zasiada 12 osób stwierdziła, że decyzja o jego zamknięciu jest zaskakująca i bezpodstawna. „Całkowity brak przejrzystości wokół tej decyzji budzi wątpliwości. Nie odbyły się w tej sprawie konsultacje. Wydaje się, że jego Ekscelencja podjęła decyzję w związku z obecnymi problemami w Kościele katolickim. Jednak nie pomoże ona w odbudowie zaufania do niego a wręcz przeciwnie wpłynie niekorzystnie nie tylko na morale naszych seminarzystów ale także spowoduje kolejne odejścia wiernych” – czytamy w liście jaki rada seminarium przesłała do kardynała Cupicha.

1