Header

Spór związkowców z Brucem Raunerem rozstrzygnie Sąd Najwyższy

Gubernator Bruce Rauner zwrócił się do stanowego Sądu Najwyższego o rozstrzygniecie sporu ze związkami zawodowymi. Biuro republikańskiego gubernatora potwierdziło, że Rauner domaga się utrzymania jego warunków umowy dla prawie 38 tysięcy członków związku Amerykańskiej Federacji Stanu i Miejskiej Rady Pracowników 31 (American Federation of State, Municipal Employees Council 31). Sąd dwa tygodnie temu zabronił gubernatorowi podejmowania jakichkolwiek działań do czasu ogłoszenia werdyktu. Ostatni kontrakt związkowców AFSCME wygasł w czerwcu 2015 roku. Negocjacje przerwano przed rokiem z powodu – jak to ujęto – braku dobrej woli gubernatora w osiągnięciu porozumienia.

1