Header

Śpiewający protest przed domem burmistrza Rahma Emanuela

Grupa aktywistów działających na rzecz bezdomnych zebrała się w środę wieczorem przed domem burmistrza Chicago, Rahma Emanuela. Około 50-ciu osób zaśpiewało bożonarodzeniowe pieśni by w ten sposób zmobilizować Emanuela do bardziej zdecydowanego działania, które w przyszłości pomoże zredukować liczbę bezdomnych w naszym mieście. Miejska komisja mieszkaniowa (Chicago Housing Authority) ma nadwyżkę w wysokości 390 milionów dolarów i zdaniem aktywistów pieniądze te powinny być wykorzystane na pomoc bezdomnym w znalezieniu stałego miejsca zamieszkania. W wydanym oświadczeniu przez biuro burmistrza zaznaczono, że Chicago jako jedno z pierwszych amerykańskich miast ustanowiło specjalny komitet i fundusz, mający zmniejszyć bezdomność. Zapewniono, że w dalszym ciągu kontynuowana będzie współpraca z organizacjami reprezentującymi bezdomnych.

1