Header

Spada poparcie dla gubernatora Bruca Raunera

Spada poparcie dla działań gubernatora Bruca Raunera. Z sonadażu przeprowadzonego przez Paul Simon Public Policy Institute na Southern Illinois University wynika, że 50 procent mieszkańców naszego stanu nie popiera sposobu pracy Raunera a 41 procent twierdzi, że wykonuje ją dobrze. 9 procent respondentów nie miało na ten temat zdania. Warto dodać, że z tego samego sondażu przeprowadzonego wśród mieszkańców Chicago wynika, że niepochlebnych opinii na temat Raunera jest więcej i tak 58 procent nie pochwalało działań gubernatora a 34 procent było przeciwnego zdania. Sondaż przeprowadzony został w dniach od 15 do 20 lutego wśród 1 tysiąca zarejestrowanych wyborców.
W porównaniu do badania z 2015 roku zwiększył się odsetek osób nie aprobujących sposobu działań Bruca Raunera, wówczas niekorzystne zdanie na temat jego pracy miało 31 procent a 37 procent respondentów pochwalało jego metody zarządzania Illinois.

1