Header

Spada liczba strzelanin na autostradach w rejonie Chicago

Liczba strzelanin na autostradach w rejonie Chicago spadła w tym roku o 36 procent w porównaniu do 2021. Policja stanowa Illinois poinformowała, że do 21 lipca tego roku potwierdzono 84 strzelaniny na autostradach a w ubiegłym w tym samym okresie odnotowano 132 tego typu zdarzenia. Spadła też liczba poszkodowanych. W tym roku w strzelaninach na autostradach zginęła jedna osoba a w 2021 odnotowano 10 ofiar śmiertelnych. Natomiast rannych w tym roku zostało 38 osób a w ubiegłym 70 czyli tu też odnotowano spadek o 46 procent. Na autostradach w rejonie metropolii chicagowskiej montowane są specjalne kamery z czytnikami tablic rejestracyjnych, które mają ułatwić identyfikację sprawców strzelanin. Komentując powyższe dane gubernator J.B. Pritzker zwrócił uwagę, że instalowane urządzenia mają zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg. „Inwestując w nowoczesną technologię a także rozszerzając współpracę z lokalnymi jurysdykcjami jesteśmy w stanie powstrzymać falę przemocy. Na tym jednak nasza praca się nie kończy. Przemoc z użyciem broni palnej jest stanem zagrożenia zdrowia publicznego a moja administracja będzie korzystać z wszelkich dostępnych środków by jej przeciwdziałać” – dodał gubernator. Z kolei dyrektor policji stanowej Illinois, Brendan F. Kelly przypomniał, że oprócz czytników tablic rejestracyjnych na autostradach pojawiły się też dodatkowe patrole policyjne.

1