Header

Spada liczba mieszkańców w powiecie Cook

Spada liczba mieszkańców w powiecie Cook- wynika z danych federalnego biura spisu ludności (US Census Bureau). Tendencja utrzymuje się od 2007 roku. Drugi najbardziej popularny w kraju powiat, w skład którego wchodzi także Chicago opuściło od 2014 do 2015 roku ponad 10,500 tysięcy osób, tym samym liczba mieszkańców spadła do 5.2 miliona. Warto dodać, że z samej metropolii chicagowskiej przeniosło się 6,300 osób. Na drugim miejscu okręgów, z których wyprowadziło się najwięcej rezydentów jest powiat Wayne w Michigan, obejmujący także Detroit. Powiat ten stracił ponad 6,600 osób, które zdecydowały się na zmianę miejsca zamieszkania. W dalszym ciągu najbardziej zaludnionym w Stanach Zjednoczonych jest powiat Los Angeles, który zamieszkuje 10.2 milionów osób.

1