Header

Senator Dick Durbin zapowiedział uruchomienie letniego programu dla chicagowskiej młodzieży

Senator Dick Durbin poinformował o nowej inicjatywie mającej zapewnić chicagowskim dzieciom bezpieczne wakacje. Mają nim zostać objęci głównie uczniowie w południowych dzielnicach Wietrznego Miasta. „Przemoc z jaką boryka się Chicago wymaga dodatkowych działań ze strony szkoły, rodziców i władz by upewnić się, iż dzieci podczas wakacji spędzają czas w miejscach, gdzie mogą czuć się bezpiecznie” – podkreślił Durbin. Senator odwiedził w czwartek uczniów Charles Henderson Elementary School w dzielnicy West Englewood, gdzie dzieci mimo wakacji uczęszczają na różne zajęcia. Właśnie ta szkoła współpracuje z organizacją Family Focus, korzystającą z federalnego dofinansowania na letnie programy.

1