Header

Senator Dick Durbin spotka się z przetrzymywanymi dziećmi nielegalnych imigrantów

Na dziś zaplanowano spotkanie senatora Dicka Durbina z dziećmi nielegalnych imigrantów przetrzymywanymi w rejonie Chicago przez departament bezpieczeństwa i socjalnego. Mimo podpisanego w tym tygodniu przez prezydenta Donalda Trumpa specjalnego rozporządzenia nadal dzieci odseparowane są od rodziców. Wcześniej Demokrata reprezentujący Illinois w Kongresie USA nazwał zasadę „zero tolerancji” stosowaną przez obecny rząd zawstydzającą i haniebną. Durbin spotkał się także z rodzinami szukającymi azylu w Stanach Zjednoczonych z powodu zagrożenia życia w ich własnym kraju. Mimo napiętej sytuacji Kongres nie ma opracowanego dużego projektu reformy imigracyjnej, która mogłaby rozwiązać nie tylko sytuację osób szukających schronienia po tej stronie granicy ale także tych, którzy przebywają tu od lat i próbują zalegalizować swój pobyt. Jedna z mniejszych ustaw został odrzucona przez Izbę Reprezentantów a kolejna ma trafić pod jej obrady w przyszłym tygodniu.

1