Header

Senat Illinois za podniesieniem do 21 lat wieku osób mogących kupić papierosy

Senat Ilinois zgodził się na podniesienie z 18 do 21 lat wieku osób mogących legalnie kupić papierosy. Podczas głosowania 35 senatorów poparło ustawę a 20 było jej przeciwnych. Rozporządzenie trafi teraz do stanowej Izby Reprezentantów. Ustawa przewiduje, że nie tylko papierosy ale także inne wyroby tytoniowe w tym papierosy elektroniczne będą mogły nabywać osoby, które ukończyły 21 lat. Podobne zarządzenia obowiązują już 14 miasteczkach Illinois w tym w Chicago a także w pięciu stanach. Senator z partii republikańskiej, Kyle McCarter, który głosował przeciw ustawie podkreślił, że 18-latkowie mogą zaciągnąć się do wojska ale nie będą mogli kupić papierosów.

1