Header

Senat Illinois przyjął budżet na nowy rok fiskalny

Senat Illinois zatwierdził projekt budżetu na rok fiskalny 2019 na kwotę 38.5 miliarda dolarów. Podczas głosowania, które zakończyło się wczoraj przed 9 wieczorem za budżetem opowiedziało się 56 senatorów a przeciw było tylko 2. Nowy rok fiskalny rozpocznie się już 1 lipca. Projekt trafi dziś pod obrady stanowej Izby Reprezentantów. Warto dodać, że nowy budżet jest wyższy o miliard dolarów w porównaniu do budżetu 2018. Dodatkowe pieniądze mają zostać przeznaczone na bezpieczeństwo publiczne. W budżecie znalazło się też 5 miliardów dolarów, jakie do kasy Illinois wpłynęły z tytułu podniesionego w ubiegłym roku podatku dochodowego, zatwierdzonego przez legislaturę mimo sprzeciwu gubernatora Bruca Raunera.

1