Header

Sędzia uznał za zasadne usunięcie miasteczka namiotowego

Mieszkańcy miasteczka namiotowego mogą być usunięciu spod mostu przy Lawrence i Wilson by w ten sposób umożliwić rozpoczęcie prac naprawczych konstrukcji w najbliższy poniedziałek – zdecydował sędzia federalny w Chicago, Sidney Schenkier. Podczas ogłaszania werdyktu podkreślił, że władze Wietrznego Miasta nie mają konstytucyjnego obowiązku zapewnienia mieszkania tym osobom a ich miasto namiotowe nie jest chronione przez prawo. Przyznał, że problem bezdomności jest poważnym wyzwaniem dla władz. Sędzia dodał, że docenia jedność mieszkańców miasteczka namiotowego i szanuje ich status. Nie może jednak zmusić władz by zezwoliły im na czas prowadzenia robót drogowych przeprowadzenie się do pobliskiego parku miejskiego. Dodajmy, że w miasteczku namiotowym pod wiaduktem przy Lawrence i Wilson mieszka około 75 osób w 45 namiotach.

1