Header

Sądy wznawiają pracę

W poniedziałek sądy okręgowe w Chicago wznowią rozprawy z osobistym udziałem zainteresowanych stron. W dalszym ciągu jeżeli będzie to konieczne przewody sądowe prowadzone będą także za pośrednictwem wideokonferencji. Taka forma zalecana jest w przypadku, gdy istnieje ryzyko zakażenia koronawirusem. Chicagowskie sądy zamknięte są od marca kiedy to w Illinois wprowadzono restrykcje z powodu pandemii. Osoby z wyznaczonymi datami rozpraw powinny skontaktować się z biurem sądu w celu potwierdzenia i otrzymania dokładnych informacji.

1