Header

Sąd zajmie się nakazem szczepień pracowników miejskich Chicago

Ponad 250 pracowników miejskich Chicago zwróciło się do sądu w Illinois o zablokowanie nakazu szczepień wydanego przez burmistrz Lori Lightfoot. Wniosek złożył w ich imieniu adwokat Tom DeVore, ten sam, który wykorzystał sąd do zablokowania nakazu noszenia maseczek w szkołach. O wstrzymanie obowiązkowych szczepień przeciw koronawirusowi starali się już wcześniej bezskutecznie chicagowscy policjanci i strażacy. Nakaz wydany przez burmistrz w dalszym ciągu dotyczy pracowników miejskich wszystkich departamentów. Parę dni temu upłynął ostateczny termin przyjęcia preparatu. Osoby zatrudnione przez władze Chicago, które się nie zaszczepiły muszą liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi.

1