Header

Sąd odrzucił pozew mieszkańca Chicago domagajacego się usunięcia z pieniędzy napisu „In God We Trust”

Apelacyjny sąd okręgowy w Chicago orzekł, że motto znajdujące się na amerykańskich monetach i banknotach „In God We Trust” nie oznacza religijnego wyznania i nie narusza Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Pozew w maju 2017 roku przeciw rządowi federalnemu, od którego domagał się usunięcia tego napisu z pieniędzy złożył mieszkaniec Chicago, określający się jako satanista, 36-letni Kenneth Mayle. Mężczyzna stwierdził, że przez posiadanie i korzystanie z pieniędzy z napisem „In God We Trust” zmuszony jest do propagowania religii, co jest sprzeczne z jego przekonaniami. Sąd jednak odrzucił jego argumenty. Dodajmy, że napis ten pojawił się na monetach ponad 150 lat temu. Był on już na większości monet używanych podczas wojny secesyjnej, jednak dopiero w 1955 roku Kongres zatwierdził to motto na wszystkich banknotach i monetach używanych w USA.

1