Header

Sąd odrzucił oskarżenie CPS o dyskryminację przez władze Illinois

Rok szkolny w Chicagowskich Szkołach Publicznych (CPS) nie zakończy się wcześniej – poinformował burmistrz Rahm Emanuel. Nasze dzieci nie są gorsze i ich miejsce jest w szkole – dodał Emanuel. Burmistrz złożył oświadczenie po tym, jak sąd powiatu Cook wydał decyzję w sprawie pozwu złożonego przez CPS przeciw władzom stanu Illinois. CPS zarzuciło im dyskryminację w przyznawaniu funduszy. Sędzia Franklin Ulyses Valderrama’s orzekł, że nie ma podstaw by stwierdzić, że władze stanu przyznają mniej pieniędzy na szkoły publiczne w Chicago niż w innych dystryktach. Prezes CPS, Forrest Claypool podczas konferencji prasowej powiedział, że decyzja sędziego może oznaczać konieczność wcześniejszego zakończenia roku szkolnego. Jednak burmistrz Emanuel najwidoczniej ma plan finansowy, który pozwoli dzieciom na kontynuację nauki.

1