Header

Sąd Najwyższy Illinois sprawdza czy zniesienie kaucji gotówkowej jest zgodne z prawem

Na parę godzin przed zniesieniem kaucji gotówkowej w Illinois, stanowy Sąd Najwyższy wstrzymał ten zapis SAFE-T Act. W wydanym orzeczeniu stwierdził, że zasady dotyczące nowych reguł zwolnienia przedprocesowego muszą zostać poddane analizie by upewnić się, że są one zgodne z konstytucją Illinois. Sąd Najwyższy wydał postanowienie w sobotę wieczorem i zaznaczył że wstrzymuje eliminację kaucji gotówkowej do odwołania „w celu utrzymania spójnych procedur przedprocesowych w całym Illinois”. W miniony czwartek sędzia z Kankakee orzekł, że przepisy dotyczące zwolnienia przedprocesowego zawarte w SAFE-T Act są niezgodne z konstytucją. Przewidują one zniesienie kaucji gotówkowej a sąd w dalszym ciągu będzie mógł zatrzymać w areszcie osobę stanowiącą zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Pozew w którym zgłoszono zastrzeżenia do nowych przepisów znoszących poręczenie majątkowe złożyło 64 prokuratorów stanowych. Pozostałe punkty SAFE-T Act, w tym nowe wymagania dotyczące kamer i innych przepisów obejmujących reformę policji zostały utrzymane. Sędzia Thomas Cunnington w swoim orzeczeniu stwierdził, że przepisy dotyczące zwolnienia przedprocesowego zawarte w SAFE-T Act naruszają klauzulę rozdzielenia władzy, ustawę o prawach ofiar i niekonstytucyjnie zmieniają Artykuł I, Sekcja 9 konstytucji Illinois. W piątek prokurator generalny Illinois,  Kwame Raoul złożył odwołanie od werdyktu sądu w Kankakee do stanowego Sądu Najwyższego.

1