Header

Rutynowe ćwiczenia w McCormick Place na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa

Funkcjonariusze chicagowskiej straży pożarnej, policji i innych agencji bezpieczeństwa uczestniczyli w czwartek w ćwiczeniach na wypadek niespodziewanego ataku. Wzięło w nich udział 300 osób. Władze Wietrznego Miasta zaznaczyły, że nie ma realnego zagrożenia i były to zwykłe, rutynowe ćwiczenia. Przeprowadzono je w McCormick Place. Funkcjonariusze poddani byli testowi jak się mają zachować w przypadku pojawienia się uzbrojonej osoby w miejscu publicznego zgromadzenia, mieli też rozbroić trzy atrapy bomb. Podobne ćwiczenia w ciągu roku przeprowadzane są w Chicago co najmniej 8 razy.

1