Header

Rozpoczęło się wczesne głosowanie

Dziś w Chicago rozpoczęło się wczesne głosowanie.Potrwa ono do 5 listopada. Na terenie Wietrznego Miasta działa 50 placówek wyborczych. Polskojęzyczny personel pracuje w okręgach nr. 2, 13, 14, 23, 31, 36, 38, 41 oraz 45. Wczesne głosowanie możliwe jest oprócz Chicago i powiatu Cook także w powiatach DuPage, Kane, Will, Lake oraz McHenry. Osoby, które nie zdążyły się zarejestrować mogą to zrobić w lokalach wyborczych, konieczne jest posiadanie dwóch dokumentów tożsamości z których jeden musi być wystawiony na aktualny adres zamieszkania wyborcy. W wyborach mogą uczestniczyć wyłącznie obywatele Stanów Zjednoczonych. Dodatkowe informacje dostępne są w języku polskim na stronie: Chicagowybory.com. Wybory powszechne w USA odbędą się we wtorek 6 listopada. 

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1