Header

Rośnie deficyt budżetowy Illinois

Gubernator J.B. Pritzker poinformował, że deficyt budżetowy Illinois jest znacznie wyższy niż oszacowany przez poprzednią administrację. Okazuje się, że w przyszłym roku budżetowym wyniesie on 3 miliardy dolarów. Demokrata zlecił swoim pracownikom ponowne sprawdzenie kosztów. Potwierdzili, że nie zgadzają się z planem finansowym przedstawionym przez poprzedniego gubernatora, Republikanina Bruca Raunera. Zaznaczono, że w planie nie ujęto między innymi spadku dochodu z tytułu podatków. Za dwa tygodnie Pritzker ma przedstawić swój pierwszy plan budżetowy. Z raportu nowej administracji wynika, że Illinois zalega z zapłatą różnego rodzaju rachunków na kwotę 15 miliardów dolarów. Pritzker obwinił swojego poprzednika, Bruca Raunera za złą sytuację ekonomiczną naszego stanu.

1