Header

Rodzice zostawili noworodka strażakom w Cicero

Noworodek został zostawiony w piątek po południu na komendzie straży pożarnej w chicagowskiej dzielnicy Cicero. Dziewczynka urodziła się zaledwie parę godzin wcześniej. Rodzice przyszli na komendę i oddali dziecko strażakom – powiedział Luis Gutierrez z departamentu policji. Dziewczynka jest w dobrym stanie. Na komendzie straży pożarnej w Cicero znajduje się tzw. okno życia. W tym roku w tego typu miejscach w Illinois zostawiono już 137 noworodków. W 2001 roku w naszym stanie zatwierdzono ustawę Safe Haven , zgodnie z którą rodzice mogą zostawić dzieci w oknach życia. Nie mogą one mieć więcej jak 30 dni. Rodzice nie muszą tłumaczyć dlaczego oddają dzieci i nie są pociągani do odpowiedzialności karnej.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1