Header

Rodzice w Illinois mogą zostać zmuszeni do szczepienia dzieci

Wkrótce rodzice w Illinois nie będą mogli starać się o zwolnienie dzieci z obowiązkowych szczepień ze względów religijnych. Projekt ustawy wpłynął już do stanowej legislatury. Jeżeli zostanie zatwierdzony to rodzice nie tylko nie będą już mogli wstrzymać szczepień ze względów religijnych ale nawet gdy wydane zostanie zwolnienie lekarskie. Ponadto dzieci, które ukończyły 14 lat będą mogły otrzymać szczepionkę bez zgody rodziców czy prawnych opiekunów. Projekt ustawy ma pomóc w zapobieganiu różnym chorobom zwłaszcza odrze, która w ostatnim czasie się pojawiła – zaznaczyli ustawodawcy. Szczepionki nie byłyby podawane tylko w wyjątkowych przypadkach gdy stanowią zagrożenie dla życia choćby poprzez reakcję alergiczną. Jeżeli przepis zostanie zatwierdzony, to Illinois będzie szóstym stanem w USA, który zniesie ograniczenie szczepień ze względów religijnych. Projekt przewiduje także dołączenie do obowiązkowych szczepień, wymaganych przez szkoły szczepienia na brodawczaka ludzkiego. Lekarze twierdzą, że wirus może powodować rozwój nowotworów. Brodawczak to infekcja przenoszona głównie drogą płciową i może przyczyniać się do rozwoju raka macicy. Rodzice są oburzeni projektem ustawy. Wielu z nich twierdzi, że decyzja o szczepieniu dzieci powinna należeć do nich a nie do władz.

1