Header

Rodzice nie będą musieli wyrazić zgody na aborcję u niepełnoletnich osób

Osoby poniżej 17. roku życia będą mogły poddać się zabiegowi aborcji bez konieczności powiadomienia i uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Gubernator Illinois J.B. Pritzker podpisał w piątek ustawę znoszącą taki nakaz. Zgodnie z obowiązującym do tej pory prawem z 1995 roku lekarze na 48 godzin przed przeprowadzeniem zabiegu usunięcia ciąży u nieletniej osoby mieli obowiązek powiadomienia o nim rodziców lub opiekunów prawnych. Pritzker powiedział, że ustawa sprzed 26 lat karała najsłabsze kobiety, które często padały ofiarami gwałtów lub przemocy domowej. W 2019 roku legislatura stanowa ustanowiła prawo w zakresie opieki zdrowotnej dotyczącej reprodukcji w tym aborcji. W lipcu ustawodawcy poparli dostęp do środków antykoncepcyjnych rozprowadzanych w aptekach bez konieczności wizyty u lekarza i wypisania recepty. Z danych departamentu zdrowia Illinois wynika, że w 2019 roku zabiegi aborcji przeprowadzono tu u 7 534 osób spoza naszego stanu, w 2017 przeprowadzono je u 5528 a w 2014 u 2 970 kobiet.

1