Header

Republikanie mają pomysł jak uratować CPS…ogłosić bankructwo

Politycy z partii republikańskiej zaproponowali w środę przejęcie przez władze Illinois kontroli nad CPS i umożliwienie szkołom publicznym ogłoszenia bankructwa. Projekt przedstawiła senator stanowa Christine Radogno i kongresman Jim Durkin. Politycy stwierdzili, że “rzucają CPS koło ratunkowe”. Kongresman Durkin podkreślił, że podatnicy i dzieci z Chicago zasługują na lepsze traktowanie, konieczne jest znalezienia wyjścia z pogarszającej się sytuacji materialnej CPS, która została spowodowana przez złe decyzje polityczne.
Gubernator Bruce Rauner poparł propozycję swoich partyjnych kolegów jednak burmistrz Chicago, Rahm Emanuel powiedział, że w 100 procentach jest przeciwny takiemu rozwiązaniu. W podobnym tonie wypowiedział się wiceprzewodniczący Związku Nauczycieli Chicago, Jesse Sharkey, który zaznaczył, że to okropny pomysł.
Przejęcie kontroli przez władze stanowe nadz dystryktem Chicagowskich Szkół Publicznych oznaczać może zupełną reorganizację CPS a Komisja Edukacji Illinois mogłaby mieć prawo do odwołania swojego chicagowskiego odpowiednika i mianowania nowego, neutralnego kontrolera sprawującego nadzór nad CPS.

1