Header

Rekordowa dotacja dla Roosevelt University

Roosevelt University otrzymał 25 milionów dolarów donacji. Jest to największe wsparcie finansowe przekazane w historii uczelni istniejącej w metropolii chicagowskiej od ponad 71 lat. Pieniądze przekazane zostały przez rodzinę zmarłej w 2010 roku Rosaline Cohn z Chicago oraz zmarłej niedawno jej córki, Marci Cohn – poinformowały władze Uniwrsytetu Roosevelt. Cała kwota przeznaczona będzie na stypendia dla studentów. Rektor uczelni, Ali Malekzadeh zaznaczył, że od lat rodzina Cohn’ów wspierała finansowo Roosevelt University, zapewniając lepszą edukację młodemu pokoleniu. Warto dodać, że do tej pory ta chicagowska uczelnia otrzymała największe wsparcie finansowe od prywatnego darczyńcy w 2002 roku, kiedy na jej konto wpłynęło 5 milionów dolarów od byłej studentki Florence Miner. Pieniądze zasiliły wydział informatyczny uczelni.

1