Header

Rauner do Demokratów: czas się skończył, pora zatwierdzić budżet

Gubernator Bruce Rauner wywiera nacisk na Demokratów by zatwierdzili jego projekt budżetowy. Illinois od czterech miesięcy funkcjonuje bez budżetu, co odczuwają coraz mocniej odczuwają mieszkańcy naszego stanu. Rauner, który w styczniu rozpoczął pełnienie funkcji gubernatora przemawiając w Chicago do grupy biznesmanów stwierdził , że „czas się skończył” i im dłużej legislatura, w której przewagę mają Demokraci będzie zwlekać z zatwierdzeniem budżetu , tym bardziej wzrastać będzie deficyt stanowy a zła sytuacja finansowa odbije się jeszcze bardziej na mieszkańcach Illinois. Obserwatorzy naszej sceny politycznej twierdzą, że ten impas budżetowy może potrwać do przyszłego roku. Tymczasem po raz kolejny przewodniczący stanowej Izby Reprezentantów, Demokrata Michael Madigan za zaistniałą sytuację obwinił republikańskiego gubernatora. Madigan przypomniał, że zaproponowane przez Raunera zapisy budżetowe , ograniczają między innymi prawa zwykłych pracowników co wpłynie niekorzystnie na materialny byt najuboższej ludności Illinois.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1